Kdo jsme

Poskytujeme kompletní manažerské služby v oblasti přípravy a řízení staveb, počínaje posouzením investičního záměru, zpracováním konceptu projektu přes jeho realizaci, až po uvedení stavby do provozu. Rozsah našich služeb je přizpůsoben vždy tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům každého zákazníka a nárokům jednotlivého projektu.
Naše služby jsou založeny na úzkém komunikačním kontaktu s investorem a všemi zúčastněnými subjekty. Naším cílem je, aby realizace prací proběhly vždy v požadovaných termínech, v co nejvyšší kvalitě a s co nejnižšími náklady.
Profesionalita a etika – to jsou páteřní hodnoty firemní kultury Bolidu M, které vyjadřují podstatu naší firemní strategie.

Tyto hodnoty se projevují:
otevřeností vůči novým podnětům a příležitostem, ale také respektem vůči alternativnímu názoru;
odpovědností za investiční projekty a jejich řádné dokončení a za kolegy a partnery, bez kterých není práce na náročných projektech myslitelná;
originalitou myšlenek, návrhů a řešení;
obětavostí rodícím se projektům, která umožňuje podávat špičkové a nadstandardní výkony;
okouzlením z nových myšlenek, konceptů a řešení ale i ve schopnosti nalézat krásu v poznání řádu věcí;
odborností a profesionalitou, která nepřipustí polovičatá řešení a usiluje o zhodnocení nejnovějších poznatků;
odolností vůči vysoké zátěži a stresu, které doprovází každý tvůrčí proces;
odvahou vystoupit za hranice zaběhlých a známých jistot, ale i schopností říci „ne“ některým svůdným šancím, které nejsou v souladu s jádrem firemní filosofie.


Všeobecné obchodní podmínky:
vop.pdfvop.pdf


COPYRIGHT © 2006, BOLID - M, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
O nás


08/12/2020