Administrace

home » Aktuální zprávy »

Nasazení systému Rivera
Datum: 03/16/2006


V polovině roku 2005 zahájila firma BOLID M s.r.o. významnou inovační změnu. Na interní počítačové síti byl spuštěn informační a organizační systém Riviera, fungující na platformě Lotus Notes společnosti IBM. Tento software je šitý na míru pro stavební firmy pracující se systémem jednotlivých zakázek (projektů). Systém umožňuje kvalitní přehled o průběhu zakázek, evidenci a třídění pošty elektronické (e-maily) i klasické (faxy, dopisy,balíky).
Velkou předností je evidence všech písemností, které se váží k jednotlivým projektům (stavbám) v elektronické podobě a ve struktuře, kterou si uživatel může sám definovat. Tyto dokumenty jsou pak k dispozici všem určeným uživatelům a to i když se nacházejí mimo kanceláře firmy (na jednáních u obchodních partnerů, na kontrolách staveb apod.). Systém se přitom vyznačuje vysokým stupněm zabezpečení dat a propracovanou strukturou přístupových práv jednotlivých uživatelů. Další velmi zajímavou možností systému je to, že umožňuje uživateli zpřístupnit přes Internet databázi určité zakázky obchodnímu partnerovi (např.investorovi), aby si osobně mohl kontrolovat její průběh.
Tisková verze dokumentu