Administrace

home » Služby »

Inženýrská činnost


Inženýrská činnost představuje jednu ze stěžejních služeb, které firma Bolid-M nabízí. Zázemí této služby tvoří tým zkušených, proškolených a odborně
vyprofilovaných pracovníků. Společnost Bolid-M klade v rámci svých inženýrských služeb velký důraz na zvyšování úrovně komunikace a spolupráce
všech zúčastněných subjektů. Snaží se vycházet maximálně vstříc individuálním požadavkům zákazníka.

Firma nabízí v oblasti inženýrské činnosti tyto služby:
 • projednání a vyhodnocení investičního záměru projektu
 • koordinace při zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • spolupráce s veřejnoprávními orgány
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele realizace stavby
 • zajištění technického dozoru investora
 • vypracování krátkodobých i dlouhodobých plánů investic
 • vypracování žádosti v rámci programů ochrany životního prostředí a ochrany památek
 • pomoc při projednávání studií
 • vypracování odborných posudků a vztahujících k přípravě a realizace staveb
 • pomoc při zpracování záměrů výstavby podle požadavků investora
 • pomoc při zadávání stavby
 • konzultační a poradenská činnost
 • rozbory efektivnosti
 • průzkum nabídky a poptávky
 • zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou

Tisková verze dokumentu

Inženýrská činnost - reference