Administrace

home » O nás »

Podporujeme


Firma Bolid M podporuje již několik let projekt Adopce na dálku, který založila v roce 1993 Arcidiecézní charita Praha. Prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí.

Stali jsme se „adoptivními rodiči“ jedné dívky z Indie - Sahany Sureshy.

Sahana Suresha je dnes již šestnáctiletá slečna, která pochází z velmi chudé rodiny. Žije v Kolalgiri v Indii, kde navštěvuje dívčí vyšší školu. Naše příspěvky putují na její školné, školní pomůcky, uniformu i lékařskou péči. Pravidelně nám zasílá dopisy, ve kterých nás informuje o svých aktivitách doma i ve škole, kde dosahuje stále lepších výsledků. Pevně věříme, že se jí i díky naší podpoře podaří dostudovat, a že díky tomu bude mít šanci na lepší život než má převážná většina indických dětí.


Tisková verze dokumentu


Aktuální zprávy