Administrace

home » O nás »

Výzkum


1. Numerická analýza mechanismu porušování valených kleneb

Cílem práce bylo ověřit možnost využití numerických modelů zděných kleneb a zesílených kleneb, která by v případě kvalitních výsledků mohla přinést významné výhody jak pro výzkum, tak i pro praxi.

Numerická analýza.pdf


2. Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Práce se zabývá experimentálním výzkumem segmentů valených zděných kleneb, který ověřuje mechanismy porušování v závislosti na vzepětí a zesílení uhlíkovou tkaninou (CFRP). Získané výsledky experimentálního výzkumu jsou použity pro ověření možnosti účelného využití počítačové simulace konstrukce zděné valené klenby jako doplňku experimentálního výzkumu zděných valených kleneb, zejména pak ověření principů porušování numerických modelů kleneb v závislosti na vzepětí a vyztužení, a jejich porovnání s experimentálním výzkumem.

Experimentální výzkum.pdf

Tisková verze dokumentu


Aktuální zprávy