Administrace

home » Aktuální zprávy »

Tisková zpráva k obvinění manažera firmy.
Datum: 11/09/2012


V médiích se dne 9. 11. 2012 objevila zpráva o tom, že byl obviněn starosta obce Krásno, pan Miroslav Kirejev, v souvislosti s o 500 tis. korun předraženou zakázkou, kterou realizovala naše firma. Uvedené obvinění bylo vzneseno i proti manažeru firmy BOLID M, a proto vydáváme tuto tiskovou zprávu.

Uvádíme, že toto obvinění je vykonstruované a nezakládá se na skutečných základech.

Naše firma se v roce 2011 zúčastnila výběrového řízení na opravu střechy radnice v Krásně. Toto výběrové řízení bylo vyvěšeno na webových stránkách obce Krásno a mohl se ho účastnit jakýkoli uchazeč o zakázku. Firma BOLID M podala v konkurenci 6 firem nejlevnější nabídku, přičemž cenová úroveň námi nabízených položek byla nízká. I z tohoto důvodu jsme uvedenou zakázku získali.

Máme informace o tom, že obvinění se opírá o zprávu znalce, který zpochybnil provedení prací, které byly u naší společnosti dodatečně objednány. Předražení této zakázky se má údajně týkat tepelné izolace, dodatečného osazení sněhových zachytačů, nosné konstrukce podlahy, která byla provedena v podkroví. Uvedené práce, které byly naší společností provedeny, a jsou nyní napadány, významným způsobem zhodnocují objekt radnice, umožňují využívat podkroví, prodlužují životnost opravované střechy, snižují náklady na údržbu v průběhu životnosti a snižují náklady na vytápění. Navíc provedení těchto prací se opírá o technické normy, případně o technické listy výrobců střešní krytiny (týká se osazení sněhových zachytačů). Provedení těchto prací bylo efektivní.

Dle informací, které lze získat na internetu, není příčinou tohoto obvinění způsob provedení opravy střechy objektu, nýbrž osobní a politické boje mez bývalým a stávajícím vedení radnice.

Obvinění manažera firmy BOLID M je vykonstruované a může být založeno pouze na nekompetentním, nebo účelovém posouzení naší práce. Zcela vylučujeme, že by ze strany našeho manažera mohlo dojít ke spáchání trestného činu.

Pakliže nám bude umožněno, abychom se seznámili s detaily této kauzy, budeme zvažovat kroky proti těm, kteří poškodili dobré jméno společnosti BOLID M.

Tisková verze dokumentu