Administrace

home » O nás »

Firemní kultura


Naše firemní kultura
  • Každý člověk je jedinečný a hodnotný. V podnikání jde společnosti Bolid-M především o lidi a jejich vztahy v pracovním procesu, ale i v rodině a v osobním životě. Pro naše podnikání je důležité, aby každý člen týmu Bolid-M byl vyzrálou osobností jak ve svém profesním, tak v osobním životě. Vždy si vážíme lidí, ať už se jedná o naše zákazníky, dodavatele nebo kolegy manažerských i dělnických profesí.
  • V týmu Bolid-M je kladen zvláštní důraz na kulturu vzájemných vztahů, zejména na čestné, otevřené a spravedlivé jednání, ve kterém není místa pro ponižování lidí, nepoctivost a lži.
  • Chceme dokázat uspokojit požadavky našich zákazníků na naši vysokou výkonnost a nízké náklady, o které musí v zájmu úspěchu celého týmu usilovat každý jednotlivec. Členové týmu Bolid-M jsou lidé, na které jsou kladeny vysoké nároky. Práce v takovém týmu předpokládá, že vysoké cíle si na sebe individuálně klade i každý jeho člen. Společnost Bolid-M nejen umožňuje, ale i podporuje profesní a osobnostní růst. Současně si uvědomujeme, že každý rozvoj se neobejde bez nechtěných chyb.
  • Usilujeme o kvalitní pracovní zázemí, které je základem rozvoje jednotlivců i celého týmu. Zázemí nespatřujeme pouze v materiálním zabezpečení, ale především v uplatňování zásad time managementu (dochvilnost, plánování a efektivní využívání času v práci), v kvalitní komunikaci, správném delegování a předávání úkolů včetně jejich kvalitní kontroly, vzájemné zpětné vazby a hodnocení.
  • Silnou stránkou společnosti Bolid-M je dobrovolná týmová spolupráce postavená na profesionalitě a vysokém nasazení jednotlivých členů týmu, která však nepostrádá osobní zodpovědnost. Základem naší práce je osobní invence každého člena týmu, kde je kladně hodnocen každý nápad přispívající ke zkvalitnění společné práce.

Tisková verze dokumentu

Aktuální zprávy